+420 731 825 537 zd.ostrol.ujezd@seznam.cz

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OSTROLOVSKÝ ÚJEZD

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA A SLUŽBY

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

  • prodej sena – kulaté balíky cca 250 kg
  • prodej slámy – kulaté balíky cca 200 kg
  • pěstování obilnin – pšenice, ječmen, oves – prodej i maloodběratelům v pytlích 50 kg
  • pěstování řepky, hrachu, brambor

ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY

  • Setí obilovin
  • Sklizeň pícnin – sečení, sušení, nahrabování, lisování do kulatých balíků
  • příprava půdy před setím – diskový podmítač

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA

  • Traktorová doprava

PŘEDSTAVENSTVO

Předseda: Němec Václav

Místopředseda: Pavel František

Členové: Průková Jaroslava, Podoláková Božena, Bartizalová Jana, Kada Jaroslav, Němec Josef